Darkosvet.cz
Nejprodávanější
KALENDÁŘ
Sestavuji aktuální kalendář ...
Informace
ZBOŽÍ SKLADEM Většinu zboží máme skladem, ale některé bohužel na dodání. Doba dodání 7-10dní, samozřejmě jste od nás informováni kdy asi tak zboží budeme moct odeslat. Počkáme na Vaše odsouhlasení a ihned objednáme.
QR kod
Počítadlo
Online: 3
Dnes: 259
Včera: 437
Celkem: 79066
Úvodní stránka > Obchodní podmínky > Obecné ustanovení

Obecné ustanovení

OBECNÁ USTANOVENÍ Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím

internetového obchodu www.darkosvet.cz (dále jen "kupující"). Vztahy a vzájemná práva, povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen "obchodní podmínky"), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Kupující odesláním závazné objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem řádně seznámil, jsou mu jasné a zavazuje se jimi řídit.

 

PŘEDMĚT SMLOUVY

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek prodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.darkosvet.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho aktuální nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. Po dohodě s kupujícím se objednávka změní nebo se stane objednávkou stornovanou.

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.darkosvet.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů či importérů zboží.

 

REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

Nakupovat na webových stránkách internetového obchodu www.darkosvet.cz mohou pouze registrovaní zákazníci.

Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

Kupující má právo svou registraci kdykoli zrušit, a to elektronicky e-mailovou poštou. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty.

Každý registrovaný zákazník, kterého kumulovaný obrat dosáhne 10.000,- získává trvalou slevu 2%, 20.000,- - 3% a nad 50.000,- až 5% z aktuálního ceníku!!!

 

OBJEDNÁVKA

Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

Kupující je oprávněn stornovat svojí objednávku nejpozději do 1 hodiny po jejím odeslání prodávajícímu, a to elektronickou poštou.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou při registraci.

Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.

Sjednání smluvní pokuty - vrácené zboží formou dobírky hradí poštovné nakupující. Smluvní pokutu lze sjednat telefonicky či písemně s nakupujícím.

 

CENA A PLATBA

Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.darkosvet.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH.

K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit dle dalšího ujednání.

Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

* převodem na účet a doprava za pomocí České pošty.

* dobírkou - hotovostní platby České poště

* platbou v hotovosti při osobním odběru

 

Účtenka nebo faktura vystavená prodávajícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

 

ŠKODA A VLASTNICKÉ PRÁVO

Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeli jeho reklamační oprava ve lhůtě dohodnuté mezi prodavajícím a kupujícím při koupi věci na eshopu www.darkosvet.cz. Reklamační řízení trvá do 30dnů od přijetí zboží. 

Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.darkosvet.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího ujednání obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla podávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužívané, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku!

Náklady na vrácené zboží (poštovné) hradí nakupující. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme od dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů, zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu, a to v plné výši.

Peníze za vrácené zboží musíme kupujícímu vrátit do 14dnů od termínu, kdy nakupující zboží vrátil (jedná se o odstoupení smlouvy v době 14dní)

Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů těchto obchodních podmínek , si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

Zasilkovna
Nahoru Tisknout
Dárkosvět.cz
TOPlistCatalog Clonet - evropský katalogToplink - katalog odkazůSeoLink.czInternetové shopy